Öronhåltagning

Med Blomdahls sterila produkter, hygieniska metoder och hudvänliga smycken i plast.

1 hål, pris:225 kr

2 hål, pris: 345 kr


Tid som ej är avbeställd 48 timmar innan debiteras. Reservationer för prisändringar.